อุปกรณ์ตรวจจับ “อารมณ์ ” แบบสวมใส่ Moodbeam

สมัยนี้ อุปกรณ์สวมใส่เริ่มตรวจจับและเก็บข้อมูลสุขภาพได้หลายอย่าง ทั้ง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชีพจร ความดันฯ และมักเป็นแบบ Smart-watch ดังเช่น FItibt และ Apple Watch อันโด่งดัง

ถ้ามีอุปกรณ์สวมใส่ที่วัดสุขภาพจิตได้บ้างก็คงดี เพราะในช่วง COVID-19 ปัญหานี้กำลังลุกลามเยอะมาก และผู้เกีย่วข้องจะได้เข้าช่วยเหลือทันที ซึ่งก็มีมาแล้ว ชื่อว่า Moodbeam ที่เป็นอุปกรณ์สวมใส่

ทั้งนีคงต้องบอกว่า ตัว Moodbeam ไม่ได้ตรวจจับสัญญาณอะไรจากร่างกายโดยตรง แต่จะใช้วิธีให้ผู้สวมใส่ กดปุ่ม ตามอารมณ์ในขณะนั้น เช่น สีส้มเป็นอารมณ์ดี (Positive) สีฟ้า อารมณ์ไม่ดี (Negative) เหมือนรายงานสภาพจิตใจในขณะนั้น

สาเหตุเพราะการบอกว่าเรากำลังเครียดกับ ฝ่ายทรัพยากรณ์บุคคล (HR) อาจารย์ หรือ ผู้ดูแล ตรงๆ อาจไม่สะดวกนัก แทนที่จะทำแบบนั้น การกดปุ่ม จะทำให้ง่ายกับการที่จะแสดงอารมณ์ในขณะนั้นออกมาไดง่ายกว่า และเจ้าหน้า เพือน หรือ ครอบครัว ก็สามารถทราบได้ว่าสุขภาพจิตของเราเป็นอย่างไรในขณะนั้น โดยไม่ต้องบอกเป็นคำพูด

โดยระบบจะแสดงออกมาเป็น Dashboard ทำให้สามารถติดตามสุขภาพจิตของผู้เข้ารวมจำนวนมากๆ ได้

ตัวระบบอยู่ระหว่างการทดสอบใน UK ในเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขกว่า 70 ราย เพื่อติดตามภาวะสุขภาพจิต และถ้าไปได้ด้วยดี จะเริ่มทดสอบในนักศึกษาพยาบาลเป็นขั้นต่อไป ก่อนที่จะนำไปใช้จริง

เป็นอีกไอเดียในการติดตามสุขภาพจิตที่น่าสนใจ และไม่ต้องใช้อะไรซับซ้อน น่านำมาทดสอบในบ้านเราบ้านนะครับเนี่ย 🙂

https://moodbeam.co.uk/blogs

https://www.hulldailymail.co.uk/news/health/moodbeam-nhs-hospital-staff-health-4650506

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s