ฉลากยาสำหรับผู้มีปัญหาในการมองเห็น

ปัญหาที่เรามักเจอในผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่สายตาไม่ ดีคือ การอ่านข้อความบนฉลากยา
.
ที่ผ่านมา ผมได้เคยพูดถึงการใช้สัญลักษณ์แทนไปแล้ว แต่ลองมาดูวิธีอื่นๆ กันบ้างครับ
.
เช่น การพิมพ์ฉลากยาแบบแผ่นใหญ่พิเศษ, ตัวอักษรนูน หรือ Braille (บนกล่อง/ขวด/ใบสั่งยา) และ ขวดยาพูดได้ครับ

ตัวอักษรแผนใหญ่พิเศษก็จะตามตัวคือ เป็นฉลากที่ยื่นยาว หรือ คลี่ออกมาออกมาจากตัวขวดยาตามรูป

อักษรนูน ก็จะมีแบบอักษร Braille บนกล่องยา ใบสั่งยา ในรูปขวดยา แถบทีฟ้าๆ คือ ที่เป็นตัวนูนครับ ข้อดีคือ ใช้สำหรับพิการทางสายตาได้ด้วย

และขวดยาพูดได้ จะมีสองแบบคือ ติดตัวลำโพงเล็กๆ กับขวดยาแล้วกดปุ่ม หรือ ติดตัวส่งสัญญาณ RFID ไว้ที่ขวดยา แล้วเอาไปวางบนแทนก้จะแสดงข้อความเสียงวิธีใช้ออกมาคร[

ถือว่าเป็น idea สำหรับการจัดการใบสั่งยาให้อ่านง่ายครับ 🙂
.
https://www.closingthegap.com/en-vision-america-accessible-prescription-labels-talking-large-print-and-braille-labels-and-prescription-readers/
https://twitter.com/ENVAmerica/status/1051898588513615872/
https://www.visionaware.org/info/essential-skills-2/managing-your-medication/products-and-devices-to-help-you-identify-your-medications/235

One thought on “ฉลากยาสำหรับผู้มีปัญหาในการมองเห็น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s